PLANET RESORT

+377 (0) 44/ 134 073 | +377 (0) 44/ 501 700 info@planet-gjilan.com

Menu

Kontakt

Airport (Prishtinë) – Resort PLANET 60km
( 1orë 23minuta )

Mob:
+377 (0) 44/ 501 700,
+377 (0) 44/ 134 073

Fax:
+381 (0) 280/ 32 44 32,
+381 (0) 280/ 32 66 32

Email: info@planet-gjilan.com
Web: www.planet-gjilan.com